За нас

ГАРИ КОМПАНИ е приватна трговска компанија која е основана и контунирано работи од 2003 год со седиште во Скопје.

Основна дејност на компанијата е трговија на мало и големо,која се занимава со продажба на разни артикли :  куфери ,патни торби,ташни,обувки машки ,женски и детски,играчки,облека,домаќинство и украси за  дом .

Досегашното работење на компанијата која е успешно водена и зад која стои целиот  тим на вработени по принципот на странските  компании остава впечаток на ефикасно работење  со високи резултати.Затоа плановите и визиите на Гари  продолжуват во таа насока ,базирани на принципите  на чесноста и доследноста  кон пазарните закономерности,секогаш подготвени за модеризација,усовршување и имплементација кон нови идеи.

Со својата повеќе годишна  успешна кариера,компанијата бележи важна улога како деловен субјект на македонскиот пазар.Благодарение на својот квалитет и стручно работење продажбата ја вршиме преку сопствена развиена трговска мрежа со 12 продажни салони со стручен кадар во Скопје,Велес,Тетово,Кичево,Кочани,Радович,Штип,Гевгелија и Струга.

Со добро поставена визија и стратегија од страна на менаџментот тимот,како и со стручноста и професионалноста на вработените ГАРИ е симбол за најдобар квалитет по најниски цени и е застапен во сите поголеми градови на територијата на Р.Македонија која нуди гаранција за натамошно успешно работење.Иднината ја гледаме во постојана едукација на кадри ,проширување на дејноста со освојување на нови пазари како следење и задоволување на потребите на различни категории на потрошувачите и со таа цел воведовме интернет продажба на нашите производи низ целата територијата на Р.Македонија